<< powrót

 www.region.tuchola.pl >> lubiewo

Gmina Lubiewo

 O gminie    Turystyka    Adresy

 

   

O gmine

Gmina Lubiewo zajmuje południowo-wschodnią część powiatu tucholskiego. Położona jest na południu Borów Tucholskich nad wschodnim brzegiem Brdy i Zalewu Koronowskiego. W piśmiennictwie najwcześniejszą wzmiankę na temat obecnego terenu gminy spotykamy
w 1301 roku, kiedy to Bysław, Cekcyn oraz gród w Nowem otrzymał Piotr Świeca od króla Wacława II Czeskiego.
Z 1344 r. pochodzi wzmianka na temat Lubiewa w związku z zapisaniem tej wsi przez wielkiego mistrza krzyżackiego arcybiskupowi gnieźnieńskiemu Jarosławowi w zamian za opuszczone mu dziesięciny. Dokumenty XIV i XV wieczne mówią o dobrach rycerskich w Bysławku, Minikowie
i Trutowie. Pierwszą wzmiankowaną parafią była parafia bysławska wspominana w piśmiennictwie 1326 roku.
Na charakter turystyczny gminy wskazuje jej gospodarka. Poza leśnictwem, łowiectwem i rolnictwem dominują działalności handlowe, usługi, budownictwo, transport
i łączność. Wskaźnik liczby firm zajmujących się hotelarstwem i gastronomią na 1000 mieszkańców jest 0 70% wyższy w stosunku do przeciętnej dla powiatów ziemskich.
Gleby gminy Lubiewo nie należą do najbardziej przydatnych dla rolnictwa. Dominują kompleksy: żytni dobry i żytni słaby. Tylko w centralnej części gminy duże zwarte powierzchnie zajmuje kompleks żytni bardzo dobry. Użytki zielone mają prawie wyłącznie klasę 3. Przeważają tu

gospodarstwa indywidualne, których średnia wielkość wyn. I I,6 ha. Około 40% powierzchni zasiewów stanowi żyto. Gmina Lubiewo wyróżnia się w powiecie pod względem produkcji drobiu. Jest go tu prawie 17 tys. sztuk. Jedyne specjalistyczne gospodarstwo to ferma gęsi. Lubiewo posiada własną masarnię.
Na terenie gminy działają dwie szkoły podstawowe oraz 3 placówki filialne. Jedno gimnazjum w Bysławiu prowadzi zajęcia w 4 oddziałach przy szkołach podstawowych. Życie kulturalne skupia wokół siebie Dom Kultury w Lubiewie. Zajmuje się on organizacją występów zespołów muzycznych i kabaretów oraz spotkań. Oferuje możliwość korzystania
z kawiarni, bilardu, dyskoteki i grilla. Ma tu swą siedzibę teatrzyk dziecięcy "Bajlu" - zdobywca drugiego miejsca w 1997 r, i pierwszego w 1998 r. na Wojewódzkim Przeglądzie Teatrów Dziecięcych. Na terenie gminy funkcjonują 4 biblioteki publiczne. Działalność sportową prowadzą Ludowe Zespoły Sportowe. Zawodnicy sekcji tenisa stołowego występują w rozgrywkach klasy "A" Bydgoskiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego. Co 4 lata reprezentacje gminy biorą udział w Wojewódzkich Igrzyskach Sportowców Wiejskich odbywających się równolegle
z Igrzyskami Światowymi. Aktualnie zawodnicy przygotowują się do Igrzysk - Sydney 2000, które odbędą się w Świeciu. Służba Zdrowia realizowana jest w dwóch ośrodkach
zdrowia - w Bysławiu i Lubiewie. Nad bezpieczeństwem czuwa Gminny Posterunek Policji w Bysławiu. Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej lokują się w Lubiewie, Bysławiu, Minikowie, Suchej, Klonowie, Płazowie, Bysławku, Wełpinie, Cierplewie i Trutowie. Dużymi tradycjami szczycą się jednostki w Lubiewie i Bysławiu wchodzące w skład krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.
Wiążąc swoją przyszłość z rozwojem turystyki i w trosce o zachowanie czystości środowiska wybudowano gazociąg, wysypisko odpadów komunalnych i gminną oczyszczalnię ścieków. 

Na podstawie folderu POWIAT TUCHOLSKI pod redakcją Katarzyny Daszuty Reszke

 


na początek  

 

Partnerzy: Odzież używana, hotele, Bory Tucholskie

400

It is not a valid request!